Naujienos

Nauja reglamento redakcija

Paskelbta 17. gruodžio 2013

Nauja reglamento redakcija

Nuo 2013 gruodžio 16d. pagal naujai patvirtintą reglamento redakcija Olympic Poker klubuose Vilniuje, Kaune Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje įvedami atnaujinimai.

Sulaukę daugelio klientų pageidavimų, įvedame šiuos klubinio pokerio papildymus žaidžiant grynųjų pinigų žaidimus:

1. Bendrųjų kortų vertimas du kartus:

 1.1 Pokerio „Teksaso užėmimas“ („Texas Hold‘em“), „Omaha“ („Omaha“), „Beprotiškas ananasas“ („Crazy Pineapple“) „grynųjų pinigų lošimuose“, kai lošiama vertiniais žetonais, esant situacijai, kai visi dėl galimybės laimėti „BANKĄ“ besivaržančių lošėjų žetonai pastatyti („All-in“), visiems lošime dalyvaujantiems lošėjams iš anksto prieš verčiant bendras kortas dėl to garsiai žodžiu susitarus ir informavus krupjė, sekančios bendrosios kortos verčiamos du kartus. Bendrosios kortos verčiamos du kartus tokia seka:

 1.2. Jei visi lošėjų žetonai pastatomi („All-in“) prieš atverčiant pirmąsias bendras kortas („Flop“), tai visos bendrosios kortos bus verčiamos du kartus (Pirmos trys bendrosios kortos („Flop“), ketvirtoji korta („Turn“) ir penktoji korta („River“)). Pirmiausiai padalinamos trys bendrosios kortos („Flop“), ketvirtoji korta („Turn“) ir penktoji korta („River“). Taip sudaromos pirmosios penkių kortų kombinacijos. Toliau dalinimai kartojami, taip sudaromos antrosios geriausios penkių kortų kombinacijos.

 1.3. Jei visi lošėjų žetonai pastatomi („All-in“) po pirmųjų trijų bendrųjų kortų („Flop“) atvertimo, tada du kartus verčiamos tik ketvirtoji korta („Turn“) ir penktoji korta („River“). Pirmiausiai padalinama ketvirtoji korta („Turn“) ir penktoji korta („River“), taip sudaromos pirmosios penkių kortų kombinacijos. Toliau krupje pastumia ketvirtąją ir penktąją kortas aukčiau ir kartoja ketvirtosios kortos („Turn“) ir penktosios kortos („River“) dalinimą, taip sudaromos antrosios geriausios penkių kortų kombinacijos.

 1.4. Jei visi lošėjų žetonai pastatomi („All-in“) po ketvirtosios kortos („Turn“), tada du kartus verčiama tik penktoji korta („River“). Pirmiausiai padalinama penktoji korta („River“) taip sudaromos pirmosios penkių kortų kombinacijos. Toliau krupjė pastumia penktąją kortą aukščiau ir dalina antrą penktąją kortą („River“), taip sudaromos antrosios geriausios penkių kortų kombinacijos.

 1.5. Bankas yra dalinamas į dvi lygias  dalis: atvertus visas kortas lyginamos lošėjų kortos su pirmu atvertimu - geriausia penkių kortų kombinacija laimi pirmą pusę banko. Toliau lošėjų kortos lyginamos su antruoju vertimu - geriausia penkių kortų kombinacija laimi antrą pusę banko.

 

2. Mississippi Struddle:

 2.1 „Teksaso užėmimas“ („Texas Hold‘em“), „Omaha“ („Omaha“), „Beprotiškas ananasas“ („Crazy Pineapple“) „grynųjų pinigų lošimuose“, kai lošiama vertiniais žetonais, visiems lošime dalyvaujantiems lošėjams iš anksto prieš prasidedant lošimui dėl to garsiai žodžiu susitarus ir informavus krupjė taikoma „Misisipės dvigubinimo“ („Mississippi Straddle“) taisyklė. Taikant „Misisipės dvigubinimo“ („Mississippi straddle“) taisyklę iki dalinimo pradžios lošėjo sprendimu gali būti atliekami „Dvigubinimo statymai“ („Straddle“). Pirmumo teisę statyti „Dvigubinimo statymą“ („Straddle“) turi pirmas lošėjas, sėdintis kairėje lošėjo, pastačiusio „didįjį akląjį“ („Big blind“) statymą – šiuo atveju „Dvigubinimo statymas“ („Straddle“) bus lygus dvigubam „didžiajam aklajam“ („Big blind“) statymui. Lošėjui pastačius „Dvigubinimo statytmą“ („Straddle“), sekantis lošėjas (iš kairės pusės) turi teisę taip pat statyti „Dvigubinimo statymą“ („Straddle“), kuris turi būti dvigubai didesnis nei prieš tai buvęs ir t.t. Kiekvienas „Dvigubinimo statymas“ („Struddle“) turi būti dvigubai didesnis už prieš tai buvusį. Lošėjas, esantis „Mygtuko“ („Dealer button“) pozicijoje, gali paskutinis atlikti „Dvigubinimo statymą“ (Straddle“). Jeigu pirmas lošėjas po „didžiojo aklojo“ („Big blind“) statymo atsisako statyti „Dvigubinimo statytmą“ („Straddle“), sekantys lošėjai negali statyti „Dvigubinimo statymo“ („Straddle“), išskyrus lošėją esantį „Mygtuko“ („Dealer button“) pozicijoje.  Pastatęs „Dvigubinimo statymą“ („Straddle“) lošėjas neturi teisės persigalvoti ir atsisakyti statymo. „Dvigubinimo statymai“ („Straddle“) priimami iki dalinimo pradžios – statymai atlikti krupjė padalinus pirmą kortą yra grąžinami lošėjui. Padalinus kortas, statymų eilė prasideda nuo lošėjo, esančio kairėje pusėje lošėjo, pastačiusio „Dvigubinimo statyma“ („Struddle“). Jei visi lošėjai atsisako statyti „Dvigubinimo statymą“ („Straddle“), lošimas vyksta įprasta eiga.

 

 

Pagarbiai,

Olympic Poker Club