Olympic Poker Club Lietuva taisyklės

1. Olympic Poker Club Lietuva siūlome žaisti šiuos žaidimus:

·         Texas Hold’em

·         Omaha

·         Crazy Pineapple

·         5 card Omaha

2. Maksimalus žaidėjų skaičius prie stalo:

·         Texas Hold’em, Crazy Pineapple – 10 žaidėjų.

·         Omaha  – 9 žaidėjai.

·         5 card Omaha  – 8 žaidėjai.

·        Jei žaidžiama Dealer Choice – 9 žaidėjai (8 žaidėjai jei žaidžiama ir 5 card Omaha).

3. Kazino patalpose rūkyti draudžiama.

4. Žaidėjams draudžiama:

·        Įžeidinėti kazino personalą ir kitus kazino svečius;

·        Trukdyti krupjė dirbti;

·        Mėtyti kortas ir žetonus;

·        Slėpti žetonus;

·        Gadinti kazino inventorių;

·        Rodyti savo kortas kitiems žaidėjams nepasibaigus rankai;

·        Žaisti nesąžiningai;

·        Laikyti gėrimus, cigaretes, mobiliuosius telefonus, pinigines ir pan. ant stalo.

5. Jei žaidėjas nesilaiko Olympic Poker Club Lietuva taisyklių, Klubinio pokerio inspektorius/vadovas turi teisę:

·        Uždrausti žaidėjui žaisti grynųjų pinigų žaidimą (cash game) 15min. ir pašalinti iš klubinio pokerio zonos.

·        Uždrausti žaidėjui žaisti klubinio pokerio turnyrą 15min., arba diskvalifikuoti iš turnyro ir pašalinti iš klubinio pokerio zonos.

6. Klubinio pokerio inspektorius/vadovas turi teisę apriboti naudojimąsi telefonu ar kitais elektroniniais prietaisais prie klubinio pokerio stalų.

7. Pokalbiai telefonu rankos metu yra neleidžiami. Jei taip yra daroma, klubinio pokerio inspektorius/vadovas gali priimti sprendimą, kad žaidėjo kortos nedalyvauja rankoje ( Dead hand ).

8. Žiūrovams draudžiama trukdyti žaidėjams, komentuoti žaidimą ir duoti patarimus kol vyksta žaidimas. Klubinio pokerio inspektorius/vadovas gali paprašyti žiūrovų pasitraukti nuo stalo jei žaidėjas to prašo. 

9. Žaidžiant klubinį pokerį yra naudojami specialūs turnyriniai žetonai arba grynųjų pinigų žetonai.

 

10. Dalinimo metu žaidėjams galima bendrauti tik kazino personalui suprantama kalba (lietuvių, anglų, rusų).

11. Visus spendimus susijusius su žaidimu, žaidėjas privalo priimti pats, be pašalinės pagalbos.

12. Už savo kortų saugumą atsako žaidėjai.

13. Žaidėjams draudžiama keistis informacija apie kortas dalinimo metu.

14. Jei žaidėjas parodo savo kortas vienam ar kitam žaidėjui, jas turi teisė pamatyti ir kiti žaidėjai (Show one - Show all). Net jeigu žaidėjas išsimeta kortas jis vis tiek negali jų rodyti kitam žaidėjui, nesvarbu ar jis žaidžia ar ne.

15. Jei žaidėjas laiko kortas taip, kad krupjė ir žaidėjai jų nemato, klubinio pokerio inspektorius/vadovas turi teisę įspėti žaidėją ar priimti spendimą, kad kortos banke nebedalyvauja (Dead Hand).

16. Jei krupjė pradėjo dalinti kortas ir žaidėjų nėra prie stalo, kortos surenkamos - jos nedalyvauja banke (Dead Hand). Šios kortos surenkamos pradedant nuo pirmo žaidėjo sėdinčio už didžiojo privalomojo statymo (Big Blind). Ši taisyklė galioja ir privalomiesiems statymams.

17. Žaidėjai statymus atlieka vienu veiksmu arba pranešus suma žodžiu, kitu atveju tai neteisingas statymas (String Bet).

·         Jeigu ant stalo jau yra atliktas statymas (bet), tada neteisingas statymas priimamas kaip atsakymas (call). 

·         Jeigu neteisingas statymas yra pirmas, šiuo atveju priimamas tik pirmas žetonas palietęs stalą ir skaitomas kaip statymas (bet)..

 

18. Jeigu vienas didesnio nominalo žetonas yra statomas be komentaro, bet didesnis nei prieš tai buvęs statymas, tai yra skaitomas kaip atsakymas (Call).  

19. Vienas pastatytas žetonas be komentaro ir jei prieš tai nebuvo statymų, skaitomas kaip statymas, priimant jo maksimalią vertę.

20. Jei statoma keli žetonai ir jų suma sudaro minimalu statymų pakėlimą (raise), jie užskaitomi kaip pakėlimas. Jei žetonų sumos neužtenka minimaliam pakėlimui, jie užskaitomi kaip atsakymas (call).

21. Jeigu žaidėjas pasakė sumą, kurią jis nori statyti, jis ją privalo pastatyti. String Bet taisyklė čia negalioja.

22. Prieš priimdamas spendimą, žaidėjas turi palaukti savo eilės.

·         Jei žaidėjas atiliko statymą be eilės, veiksmas gražinamas, žaidėjui kuris turėjo apsispresti. Jei veiksmas nepakito, buvo Chack, Call, Fold - žaidėjas be eilės statymas lieka. Jei buvo Raise, tai žaidėjas be eilės atikęs statyma gali atsiimti savo statymą ir priimti naują sprendimą. Po rankos žaidėjui be eilės bus skirta nuobauda.

23. Minimalūs statymai žaidžiant Pot Limit/No Limit žaidimus:

·        Pirmas minimalus statymų kėlimas visada yra dvigubas pirmas statymas. 

·        Antras minimalus statymų kėlimas yra lygus dvigubam paskutiniam statymų kėlimui, atėmus prieš tai buvusį statymą.  

24. Kortų atvertimo (Showdown) metu, žaidėjas turi atversti visas savo kortas.

25. Kortos kalba (Cards Speaks) – jei žaidėjas turi geriausią ranką - laimi, nepaisant to ar krupje, ar žaidėjas padaro klaidą rasdamas aukščiausią kombinaciją.

26. Tik 5 geriausios kortos sudaro kombinaciją. Šešta ar septinta kortos niekada nežiūrimos, nusprendžiant laimėtoją ar pralaimėtoją.

27. Mostys neturi reikšmės, sprendžiant kuri kombinacija yra aukščiausia.

28. Jei žaidėjai turi vienodas kombinacijas, bankas yra padalijamas po lygiai šiems žaidėjams. Jei bankas nesidalina po lygiai ir lieka vienas žetonas, jis atiduodamas žaidėjui, kuris sėdi pirmas po Dealer Button.

29. Perdalinimas (Missdeal) – situacija kai krupjė turi permaišyti kortas ir išdalinti jas iš naujo. Perdalinimas vyksta kai :

·         Dalinimo metu atsiverčia pirma korta.

·         Dalinimo metu atsiverčia daugiau nei viena korta.

·         Krupjė dalinimą pradeda nuo ne to žaidėjo.

·         Krupjė dalindamas praleido žaidėją ir kortų negalima aiškiai atrinkti.

·         Jei krupjė padalino per mažai kortų nors vienam žaidėjui, išskyrus atvejį kai per mažai kortų gauna žaidėjas sėdintis Dealer Button pozicijoje ir jam galima padalinti trūkstamą kortą.

·        Jei krupjė padalina per daug kortų. Išimtis jei viena korta per daug gavo žaidėjas sėdintis Small Blind pozicijoje ir krupje pamato savo klaidą, paima iš kart kortą ir ją naudoja kaip pirmą deginamą kortą.

30. Priekaištai dėl praėjusios rankos priimami tol, kol nepradėtas naujas žaidimas.

31. Klubinio pokerio inspektorius/vadovas turi teisę uždrausti dviem ar daugiau žaidėjų žaisti prie vieno stalo jei kyla įtarimas dėl nesąžiningo žaidimo. 

32. Klubinio pokerio inspektorius/vadovas turi teisę patikrinti žaidėjų kortas, jei kyla įtarimas dėl nesąžiningo žaidimo.

33. Klubinio pokerio inspektorius/vadovas seka, kad žaidimas vyktų sklandžiai ir sąžiningai. Nestandartinėse situacijose klubinio pokerio inspektorius/vadovas gali priimti spendimą, išlaikant žaidimo sąžiningumo principus.

34. Visos iškylančios problemos ir priekaištai sprendžiami iškart. Klubinio pokerio inspektoriaus/vadovo žodis yra galutinis. Priimti spendimai praėjus laikui yra neginčijami.

 

Grynųjų pinigų žaidimo taisyklės

 

1. Prie grynųjų pinigų žaidimo žaidžiama tik su vertiniais žetonais.

2. Statymai atlikti grynaisiais pinigais nepriimami. Grynieji pinigai gali būti pakeisti į žetonus tik prieš dalinimą.

3. Žaidėjas turėtų būti užsiregistravęs pas klubinio pokerio inspektorių, prieš pradedant žaidimą. Žaidėjas gali prarasti savo vietą, jei jo nėra žaidimui prasidedant.

4. Žaidėjas, žaidžiantis turnyre, negali registruotis grynųjų pinigų žaidimui ar juos žaisti.

5. Grynųjų pinigų žaidimus prie vieno stalo gali žaisti maksimaliai 9 žaidėjai.

6. Bealer Button yra visada naudojamas grynųjų pinigų žaidimuose. Atidarius stalą prieš pirmą dalinimą yra išaiškinamas, kas pirmas turės Dealer Button.

7. Minimalią ir maksimalią įpirką (Buy-in) į grynųjų pinigų žaidimą visada nustato klubinio pokerio inspektorius/vadovas, atsižvelgdamas į privalomųjų statymų (Blinds) dydį.

8. Naujas žaidėjas gali prisijungti prie žaidimo tik padaręs bent jau minimalią įpirką. Prie žaidimo galima prisijungti padarius įpirką grynaisiais pinigais arba vertiniais žetonais.

9. Naujas žaidėjas gali pasirinkti bet kurią laisvą vietą. Kai jis tai padaro, niekas kitas negali rinktis šios vietos.

10. Žaidėjas gali pakeisti sėdimą vietą tik su klubinio pokerio inspektoriaus/vadovo pritarimu.

11. Jei žaidėjas, keisdamas sėdėjimo vietą, praleido privalomuosius statymus - jie juos turi pastatyti.

12. Naujas žaidėjas gali pradėti žaidimą jei pastato privalomąjį statymą (New player’s Blind), lygų didžiajam privalomajam statymui, arba laukti kol ateis laikas jam dėti didįjį privalomąjį statymą.

13. Jei žaidėjas nebeturi vertinių žetonų, jam kortos nėra dalinamos. Žaidėjui galima dalinti kortas tik tokiu atveju, jei jis turi sumą lygią mažiausiai vienam didžiajam privalomajam statymui.

14. Jei žaidėjas praleido privalomuosius statymus (Small Blind, Big Blind), jis turi sumokėti juos į banką:

·         Praleistas mažasis privalomasis statymas (Small Blind) – statymas turi būti dedamas į banką.

·         Praleisti abu privalomieji statymai (Small Blind, Big Blind)  Big Blind statomas prieš save, o Small Blind dedamas į banką.

·         Jei žaidėjas praleido Big Blind ir atsidūrė tarp Dealer Button ir Small Blind, žaidėjas praleidžia vieną dalinimą. Kitą dalinimą žaidėjas turi pastatyti praleistus privalomuosius statymus, Dealer Button eina pas žaidėją, kuris statė Small Blind.

15. Grynųjų pinigų žaidimuose yra galimybė statyti statymus „tamsiai“ (Straddle):

·         Pirmas  Straddle statymas yra daromas žaidėjo, sėdinčio už Big Blind, ir yra lygus dviem Big Blind; kiekvienas sekantis Straddle yra dvigubai didesnis. Straddle gali būti dedamas iki Small Blind.

·         Žaidėjas, kuris turi dėti praleistus privalomuosius statymus ar New Player’s Blind negali statyti Straddle.

·         Straddle statymai priimami prieš dalinimo pradžią. Krupjė padalinus pirmą kortą Straddle statymai nepriimami.

16. Vieną kartą per vakarą žaidėjas gali daryti Short Buy-in puse minimalios įpirkos (buy-in).

17. Žaidėjai gali keisti klubinio stalų maksimumus ir minimumus tik su klubinio inspektoriaus ir visų žaidėjų sutikimu.

18. Žaisdami grynųjų pinigų žaidimus žaidėjai gali žaisti tik su žetonais, kurie yra ant stalo (Table stack). Draudžiama pridėti žetonų ant stalo vykstant žaidimui, taip pat negalima nuimti žetonų nuo stalo, kol žaidėjas nebaigia žaisti, išskyrus kai žaidėjas nori susimokėti už gėrimus, maistą ar duoti arbatpinigiams.

19. Grynųjų pinigų žaidimuose žaidėjams draudžiama skolinti, skolintis vertinius žetonus nuo stalo.

20. Žaidėjai turi teise padaryti 30min. pertrauką žaidimo metu su klubinio inspektoriaus leidimu. Jei žaidėjas palieka stalą neinformavęs inspektoriaus, jis gali prarasti savo vietą.

21. Jei žaidėjo nėra prie stalo, jam kortos nedalinamos.

22. Jei žaidėjas ilgą laiko tarpą negali priimti spendimo, kitas žaidėjas gali paprašyti, kad būtų pradėtas sekti laikas per kurį žaidėjas turi apsispręsti. 

23. Jei žaidėjas baigia žaidimą ir grįžta žaisti anksčiau nei po 5 valandų, jis turi ant stalo pasidėti tiek žetonų su kiek baigė žaidimą. 

24. Žaidžiant grynųjų pinigų žaidimus yra kelios kortų atvertimo (Showdown) taisyklės:

·         Jei All in statymai padaryti prieš Flop, pirmas savo kortas turi rodyti tas žaidėjas kuris pirmas pastatė All in statymą.

·         Jei po River kortos žaidėjai tikrina (sako Check), pirmas kortas turi atversti žaidėjas, kuris yra pirmas po Dealer Button

·         Jei statymai All in padėti prieš  River kortą, kortų atversti iš kart nereikia. Kortos atverčiamos krupjė atvertus River  kortą. Tokiu atveju pirmas kortas rodo Last Aggressive Action.

·         Jei žaidėjas, kuriam reikia pirmam rodyti kortas, jas išmeta užverstas, jis nebepretenduoja laimėti banką.

25. Grynųjų pinigų žaidimuose kazino mokestis (Rake) yra 3% nuo banko dydžio.

26. Maksimalus mokestis nuo vieno banko 15€.

27. Galioja taisyklė – jei nėra trijų bendrųjų kortų (Flop), kazino mokestis neimamas (No Flop No Rake).

Klubinio pokerio turnyrų taisyklės

 

1. Klubinio pokerio turnyruose žaidėjai turi sumokėti dalyvio mokestį (buy in), kad galėtų dalyvauti turnyre. Dalyvio mokesčiai sudaro turnyro prizinį fondą. Prizinis fondas yra išdalinamas laimėtojams pagal specialią sistemą, atsižvelgiant į žaidėjų skaičių.

2. Turnyrai tipai:

·         “Rebuy” – turnyrai, kuriuose žaidėjams leidžiama nusipirkti papildomų turnyrinių žetonų nurodytą laiko tarpą.

·         “Freezeout” – turnyrai, kuriuose žaidėjai negali nusipirkti papildomų turnyrinių žetonų.

·         “Win The Button” - turnyrai, kuriuose žaidėjui laimėjus ranką, sekantį dalinimą atitenka "dealer button" pozicija.

·         “Re-Entry” - turnyrai, kuriuose žaidėjas pralaimėjęs visus žetonus turi galimybę įsipirkti pakartotinai į turnyrą iki pirmos pertraukos pabaigos. Jeigu yra laukiančiųjų sąrašas, žaidėjas stoja į laikiančiųjų sarašo galą.

·         “Terminator” - turnyrai, kuriuose žaidėjai už kiekvieną eliminuotą varžovą iš turnyro papildomai laimi nurodytą sumą, vertiniais žetonais.

·         “Jack Pot turnyrai” - turnyrai, kuriuose nuo kiekvienos įpirkos į turnyrą, dalis einą į Jackpot'ą, kurio išmokėjimai yra - Royal Flush 80%, Straight Flush 20%.

3. Žaidėjai, norintys dalyvauti turnyre, privalo sumokėti  buy in kazino kasoje.

4. Olympic Casino Poker club atsakingi asmenys gali keisti ar riboti buy in sumą ir registracijos sąlygas.

5. Jeigu žaidėjų skaičius viršija nurodytą maksimalų žaidėjų skaičių, klubinio pokerio inspektorius sudaro laukiančiųjų sąrašą (Waiting List). Žaidėjai iš šio sąrašo turi teisę žaisti turnyre tik tuo atveju, jei yra vietos pagrindiniame sąraše:

a) “Rebuy” turnyruose – per rebuy  nurodytą laiką;

b) “Freezeout” ir kituose turnyruose – per valanda arba kaip nurodo turnyro inspektorius.

6. Vietos laukiančiųjų sąraše yra individualios ir negali būti perleistos kitiems asmenims.

7. Minimalus žaidėjų skaičius turnyre – 4. Jeigu nutinka taip, kad susirenka mažiau nei 4 žaidėjai, turnyras yra atšaukiamas. Žaidėjams gražinami jų turnyro įnašai.

8. Turnyro žaidėjai gauna po vienodą sumą žetonų, kurių vertė taipogi yra lygi. Jie gali būti naudojami tik turnyre, už juos pinigai nėra gražinami. Pasibaigus turnyrui, visi žetonai turi būti grąžinami krupjė.

9. Žaidėjai neturi teisės perduoti ir skolinti turnyrinių žetonų kitiems žaidėjams.

10. Žaidėjai neturi teisės išsinešti turnyrinių žetonų iš kazino.

11. Prieš turnyrą žaidėjas išsitraukia vietos kortelę ir negali jos keisti.

12. Turnyre žaidėjas gali žaisti tik už save. Draudžiama užleisti vietą žaisti kitam žaidėjui.

13. Jei žaidėjas yra sumokėjęs buy in ir yra žinoma, kad jis vėluos, jo žetonai žaidžia turnyre. Krupjė nuiminės privalomuosius statymus (Blinds).

14. Jei žaidėjas neatvyko į turnyrą, jo žetonai žais tik tam tikrą laiko tarpą.

15. Žaidėjas gali atgauti savo buy in šiais atvejais:

·         Jei turnyras buvo atšauktas;

·         Jei žaidėjas informuoja, mažiausiai 1 valandą prieš turnyro pradžią, kad jis negalės dalyvauti; jis gali atgauti buy in su pokerio inspektoriau/vadovo sutikimu.

16. Jei žaidėjas nuėjo nuo stalo, jam kortos vis tiek dalinamos ir dedami privalomieji statymai (Blinds  ir Ante). Krupjė turi teisę pastatyti privalomuosius statymus jei žaidėjo nėra prie stalo.

17. Turnyruose kortos yra visada dalinamos žaidėjui (nesvarbu ar jis yra prie stalo ar ne).

18. Kai padalinta pirma korta ir žaidėjo nėra prie stalo tai skaitoma kaip Dead Hand. Jos iš kart surenkamos, pradedant nuo pirmo žaidėjo sėdinčio po Big Blind. Ši taisyklė galioja ir žaidėjams, kurie yra privalomųjų statymų pozicijose (Big Blind ir Small Blind).   

19. Privalomieji statymai (Blinds ir Ante) laikui einant didėja.

20. Jeigu vidutinis žaidėjų žetonų kiekis yra mažesnis nei dešimt Big Blind, turnyro inspektorius turi teisę pakartoti lygį. Vienas žaidimo lygis negali būti pakartotas daugiau nei du kartus.

21. Turnyro eigoje prie visų turnyro stalų turi būti vienodas žaidėjų skaičius. Žaidėjų skaičius prie stalo yra nuolat reguliuojamas, priklausomai nuo to kaip žaidėjai yra eliminuojami iš turnyro.

22. Žaidėjų persodinimas vyksta tokia tvarka: prie stalo kur buvo eliminuotas žaidėjas yra sodinamas žaidėjas nuo kito stalo iš Big Blind  pozicijos, į pirmą laisvą vietą po Small Blind.

23. Uždarant turnyro stalą, naujos žaidėjų vietos yra nustatomos atsitiktiniu būdu.

24. Formuojant finalinį stalą, naujos žaidėjų vietos yra nustatomos atsitiktiniu būdu.

25. Persodinamas žaidėjas turi nedelsiant užimti naują, jam priskirtą vietą.

26. Jeigu du ar daugiau žaidėjų iškrenta iš turnyro vienu metu nuo vieno stalo, aukštesnę vietą užima žaidėjas turėjęs didesnę žetonų sumą. 

27. Likus turnyre dviem žaidėjams, žaidėjas kuris sėdi Dealer Button  pozicijoje stato Small Blind, o kitas žaidėjas Big Blind.  Šios taisyklės galioja ir „Vienas prieš vieną“ (Heads Up) turnyruose.

28. Statymai, lygiai ir startinis žetonų kiekis (turnyro struktūra) yra planuojami iš anksto. Kiekvienas žaidėjas gali gauti šia informacija prieš turnyrą.

29. Turnyro inspektorius turi teisę pakeisti turnyro struktūrą prieš prasidedant turnyrui. Apie tai turi būti informuoti visi žaidėjai.

30. Jei žaidėjas ilgą laiką nepriima sprendimo, kiti žaidėjai turi teisę paprašyti, kad jam būtų uždėtas laikas. Laikui baiginėjantis garsiai apie tai pranešama. Jei laikui pasibaigus žaidėjas nepriėmė sprendimo, jo ranka automatiškai laikoma Dead Hand (Fold).

31. Žaidėjas gali paprašyti skaičiuoti laiką tik prie to stalo, prie kurio jis pats žaidžia. Turnyro inspektorius gali priimti kitokį sprendimą, jei mano, kad taip bus teisinga.

32. Piktnaudžiauti laiko skaičiavimo prašymo privilegija draudžiama, tokiu atveju žaidėjas gali gauti įspėjimą ar baudą (15min.).

33. Turnyro metu ant stalo gali būti tik turnyriniai žetonai (taipogi “Card Cap” (kortų saugotojas), vertiniai žetonai „Terminator“ turnyruose).

34. Kortų kombinacija užskaitoma tik atvertus kortas. Žodžiu pasakyta kombinacija nežaidžia.

35. Kai turnyro lygis baigiasi, sekanti ranka dalinama su naujais limitais. Jei krujė padalino nors vieną kortą, dalinimas baigiamas senai limitais, sekanti ranka pradedama naujais.

36. Žaidėjų išmestos kortos turi būti iškart padėtos prie išmestų kortų (Muck); niekas neturi teisės jų pamatyti.

37. Jei krupjė paėmė nesaugomas kortas, žaidėjas nebeturi teisės atgauti žetonų. Išimtis, jei žaidėjas pakėlė statymus ir niekas neatsakė.

38. Jei žaidėjas nuo išardyto stalo atėjęs prie naujo atsisėda tarp Small Blind ir Dealer Button, šiuo atveju jis praleidžia vieną dalinimą. Sekantį dalinimą Dealer Button, bus pas tą žaidėją kuris statė Small Blind.

39. Žaidėjams draudžiama komentuoti galimas kombinacijas rankos metu.

Pagarbiai,
Olympic Poker Club